Persberichten

Recent uitgegeven persberichten.

 • College wil Energiehuis verder versterken 11 juli 2018

  Het gaat goed met het Energiehuis, maar het kan nog veel beter. De keuzes die in 2015 zijn gemaakt waren goed, de uitwerking vertoont nog gebreken. Aan de ene kant zijn er extra investeringen nodig om meer publiek te trekken, meer verhuringen te realiseren en daarmee op termijn ook een betere exploitatie. Aan de andere kant vraagt dit ook inspanningen van de drie partners, met name op gebied van programmering en profilering. Als alle partijen hun aandeel leveren, kan het Energiehuis verder uitgroeien tot een centrum voor podiumkunst waar veel meer mensen uit Dordrecht en de regio Drechtsteden zich thuis voelen.

 • Gemeente verkoopt gemaalcomplex 'Het Vissertje' 06 juli 2018

  Het voor velen bekende stoomgemaalcomplex 'Het Vissertje' wordt verkocht door de gemeente aan ondernemers die het complex gaan restaureren. 'Het Vissertje' biedt ruimte aan een woning, architectenkantoor en kleinschalige horeca.

 • Invoering kentekenparkeren en contactloos pinnen 05 juli 2018

  Dordrecht wil de volgende stap zetten in het digitaliseren van parkeren: de invoering van kentekenparkeren. Hiermee verbetert het parkeergemak voor bezoekers die op straat hun auto parkeren. Een parkeerder voert bij de parkeerautomaat het kenteken in en hoeft na betaling met muntgeld of betaalpas niet meer terug te lopen naar de auto om een parkeerticket op het dashboard te leggen. Het college vraagt de gemeenteraad een investeringskrediet van € 500.000 ter beschikking te stellen om parkeerautomaten geschikt te maken voor kentekenparkeren. Ook de mogelijkheid om contactloos te pinnen wordt meteen meegenomen.

 • Nieuw contract ondertekend voor Stadswerven 05 juli 2018

  De ontwikkeling van Stadswerven komt in een stroomversnelling. Dat is het gevolg van het nieuwe contract dat de gemeente Dordrecht heeft gesloten met projectontwikkelaar OCW. Door het nieuwe contract moeten gemeente en ontwikkelaar het eerder eens zijn over de grondprijs van elk deelproject en wordt een belangrijke tijdswinst geboekt door het verkorten van contractuele afspraken. De eerstvolgende delen van Stadswerven die aan de beurt komen, grenzen aan de woningen die er nu al staan.

 • Aantal geplande drempels in Schil uitgebreid op verzoek van bewoners 29 juni 2018

  Het plan voor de aanleg van sinusdrempels in de 19e eeuwse Schil is aangepast. Op de Singel, Sint Jorisweg en Groenedijk hebben bewoners aangegeven graag meer drempels te willen dan in de oorspronkelijke plannen stonden. Op deze wegen zijn nu in totaal 14 drempels gepland. Belangrijke voorwaarde voor de aanleg is dat de trillingsmetingen van het proefvak met drie drempels op de Albert Cuypsingel geen verrassingen laten zien. De twee voorgestelde drempels op de Hallincqlaan en Stooplaan worden vooralsnog niet aangelegd, omdat een groot aantal bewoners van deze straten daar tegen is.

 • Aanvraag rijksbijdrage voor Nieuwe energie in Crabbehof 28 juni 2018

  Dordrecht maakt werk van de energietransitie. Daarom dient het college van burgemeester en wethouders deze week een aanvraag in bij het Rijk voor een financiële bijdrage om bestaande woningen/wijken aardgasvrij te maken. De aanvraag richt zich op de wijk Crabbehof, waar het college kansen ziet om flinke stappen te maken. Het college kiest voor een brede, wijkgerichte aanpak en benadrukt dat de plannen door inwoners, ontwikkelaars, partners en gemeente met elkaar moeten worden vormgegeven.

 • Ontwikkeling bedrijventerrein Dordtse Kil IV gaat door 27 juni 2018

  De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16/N3. De gemeente kan nu van start gaan met de ontwikkeling van het nieuwe logistieke bedrijventerrein op de Westelijke Dordtse Oever en Rijkswaterstaat met de aanpassing van de aansluiting A16/N3 waarmee de bereikbaarheid verbetert.

 • Campers tijdelijk op parkeerterrein Energiehuis 26 juni 2018

  Campers mogen vanaf maandag 25 juni parkeren op het parkeerterrein Energiehuis. Langs het water en op het middenterrein heeft de gemeente twee stroken aangewezen waar alleen campers mogen staan. Deze oplossing geldt tot 31 oktober. De gemeente is nog op zoek naar een definitieve overnachtingsplaats voor campers. De voorlopige plaats is gratis, omdat een apart campertarief op korte termijn niet mogelijk was.

Uitgelicht

Pershoek

Journalisten kunnen met persvragen terecht bij de woordvoerders van het college:

Archief persberichten