Nieuws

 • Chemours vermindert GenX-lozing naar water met 85% dankzij koolstofbedden

  13 juli 2018
 • Tussenresultaten onderzoek PFOA en GenX in bodem en irrigatiewater moestuinen

  12 juli 2018

  Het RIVM heeft de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht tussentijds geïnformeerd over het onderzoek naar PFOA en GenX in het irrigatiewater van 11 moestuinen in de omgeving van Chemours. De volledige rapportage volgt in september. Uit het tussenbericht blijkt dat op enkele locaties sterk verhoogde concentraties PFOA en/of GenX (ten opzichte van de drinkwaterrichtwaarde) zijn gemeten in slootwater of opgevangen regenwater. Het RIVM adviseert voorlopig om dat water op die locaties niet te gebruiken voor moestuin of veedrenking. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem in alle moestuinen geschikt is voor moestuingebruik. De gemeenten hebben de betreffende moestuinders op de hoogte gesteld van het globale beeld van hun moestuin.

 • Reactie gemeente op rapport ILT over afvalstromen Chemours

  28 juni 2018

  GenX-stoffen komen via afvalstromen in lucht, water en grond terecht. Dat blijkt uit het rapport van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) dat deze week is gepubliceerd. Het rapport schetst een zorgelijk beeld van hoe Chemours, transporteurs en afvalverwerkers omgaan met afvalstoffen die GenX kunnen bevatten. Daardoor komen deze stoffen ook langs andere weg en op andere plekken in het milieu terecht. De gemeente Dordrecht is en blijft van mening dat dergelijke stoffen niet in ons milieu thuishoren.

 • Uitspraak rechtbank in beroepszaak Oasen tegen vergunning Chemours

  28 juni 2018

  De rechtbank Den Haag heeft vandaag het beroep van drinkwaterbedrijf Oasen ongegrond verklaard. Oasen vocht het besluit aan van de provincie Zuid-Holland, waarbij de lozing van een bepaalde hoeveelheid van de GenX-stof FRD-903 is toegestaan. Het beroep van Chemours tegen de beperking van de uitstoot van E1 is wel gegrond verklaard.

 • Onderzoek ILT naar GenX-afvalstromen Chemours

  26 juni 2018

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onderzoek gedaan naar de verwerking van afvalstromen van Chemours. ILT concludeert dat er bij Chemours en de afvalketen weinig tot geen aandacht is voor de uitstoot van GenX-stoffen.

 • 25 juni: Landelijk symposium Handelingskader PFAS in Dordrecht

  22 juni 2018

  De gemeente Dordrecht en het Expertisecentrum PFAS organiseren het symposium 'Handelingskader PFAS'. Dat vindt plaats op maandag 25 juni in de Dordtse Duurzaamheidsfabriek.

 • Chemours/DuPont in coalitieakkoord

  15 juni 2018

  In het coalitieakkoord van de gemeente Dordrecht wordt in het hoofdstuk Leefbare en Veilige stad ook aandacht besteed aan de aanpak van de uitstoot van gevaarlijke stoffen.

 • Nieuwe regels voor omgaan met PFOA-houdende grond

  13 juni 2018

  In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigde een grootschalig regionaal bodemonderzoek dat begin juni werd gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de nieuwe regels bekend, die voorschrijven hoe met licht PFOA-houdende grond om te gaan. Ze gaan gelden in de hele regio Zuid-Holland Zuid.

 • PFOA in groot deel Zuid-Holland Zuid in de bodem

  05 juni 2018

  In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigt een grootschalig regionaal bodemonderzoek. Op de meeste plaatsen gaat het om zeer lage gehalten, ruim onder de recent aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM. Voor Dordrecht heeft het bodemonderzoek geen nieuwe inzichten opgeleverd.

 • Dordrecht: veel tekortkomingen in vergunningaanvragen Chemours en DuPont

  05 juni 2018

  De bedrijven Chemours en DuPont hebben een nieuwe milieuvergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland, het bevoegd gezag. De gemeente Dordrecht constateert veel tekortkomingen in de aanvragen.

 • Stand van zaken dossier Chemours mei 2018

  18 mei 2018

  Het college informeert de raad elk kwartaal over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief.

 • Voorlopige norm GenX in oppervlaktewater vastgesteld

  15 mei 2018

  Het ministerie heeft bekend gemaakt dat er een voorlopige advieswaarde is vastgesteld voor GenX in oppervlaktewater. Het RIVM heeft bepaald dat er maximaal 118 nanogram per liter van de GenX-stof FRD903 in het oppervlaktewater mag zitten.

 • Beroep Oasen tegen aangescherpte vergunning Chemours

  15 mei 2018

  In april 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de vergunning voor uitstoot van GenX-stoffen naar lucht en water flink aangescherpt. De provincie heeft daarbij aangegeven dat zij het juridisch niet haalbaar achtte de uitstoot helemaal naar nul terug te brengen. De betrokken gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht hebben die forse aanscherping gesteund.

 • Nieuwsarchief

  Bekijk alle berichten over Chemour en DuPont.

Uitgelicht

Nieuwsarchief

Bekijk alle berichten over Chemour en DuPont.