Wie zitten er in de rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie Dordrecht bestaat sinds 1 september 2011 uit een voorzitter en twee leden.

De samenstelling van de commissie is als volgt:

Mevr. S. (Sylvia) Khadje, bestuurs- en managementassistente Rekenkamercommissie.

Vanuit de Raadsgriffie Dordrecht wordt de Rekenkamercommissie ondersteund door mevr. F.M. (Femke) Lagerveld, ambtelijk secretaris.