Reglementen

De basis voor de werkzaamheden van de Rekenkamer is vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening rekenkamercommissie Dordrecht.

Verordening rekenkamercommissie Dordrecht