Rekenkamercommissie

 • Rekenkamercommissie

  De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur.

 • Wie zitten er in de rekenkamercommissie?

  De Rekenkamercommissie Dordrecht bestaat sinds 1 september 2011 uit een voorzitter en twee leden.

 • Reglementen

  De basis voor de werkzaamheden van de Rekenkamer is vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening rekenkamercommissie Dordrecht.

 • Publicaties

  Bekijk alle onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie en haar voorganger (Rekenkamer Dordrecht).

 • Nieuws Rekenkamercommissie

  Lees het laatste nieuws van de Rekenkamercommissie.

 • In de media

  Lees publicaties over de rekenkamercommissie in de media.

 • Nieuwsbrieven

  De nieuwsbrief van de Rekenkamercommissie verschijnt twee keer per jaar.

 • Contact Rekenkamer

  Neem contact op met de rekenkamercommissie.