Meepraten en inspreken

Inwoners van Dordrecht hebben spreekrecht in de raadscommissies. Dit betekent dat u het woord kunt voeren over onderwerpen die op de agenda staan.

U krijgt vijf minuten de tijd om uw mening over het agendapunt aan de commissieleden te geven. Hebben de commissieleden vragen of opmerkingen over uw standpunt, dan krijgt u nog kort gelegenheid om daarop te reageren.

Spelregels

Voor het inspreken gelden enkele regels. Wilt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan? Dan kunt u zich tot maandag 16.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie. Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Neemt u dan contact op met de commissiegriffier. Vervolgens overlegt deze commissiegriffier met u wanneer en op welke manier uw bijdrage onder de aandacht van de commissie kan worden gebracht.

  • Commissiegriffier Bestuur en Middelen:  de heer J.C. (Harco) Bakker, telefoon: (078) 770 2555
  • Commissiegriffier Fysiek: de heer M. (Mark) den Boer, telefoon: (078) 770 4976
  • Commissiegriffier Sociaal: de heer D. (Daniël) Coenen, telefoon: (078) 770 4980

Weet u niet zeker in welke commissie uw onderwerp thuishoort? Bel dan met het algemene nummer van de raadsgriffie: 078 770 8550. U kunt ook mailen naar raadsgriffie@dordrecht.nl.

U mag niet inspreken over onderwerpen:

  • waartegen een bezwaar of beroepsprocedure loopt;
  • die uitsluitend een privébelang dienen;
  • die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure;
  • die al eerder in de commissievergadering aan de orde zijn geweest, tenzij u met nieuwe feiten komt.

Er is ook geen ruimte voor aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.